Skip to Content

Lars Ahlander arbetar på:


Ulrika Ask

Verksamhetschef

Verksamhetschef Aleris Röntgen Sverige, exklusive Stockholm.

Anders Nygren

Radiolog och medicinskt ansvarig Aleris Röntgen Stockholm

Anders Berntsson

Neuroradiolog och medicinskt ansvarig

Aleris Röntgen i Sverige exkl. Stockholm

Mahnaz Masori

Enhetschef

Enhetschef Aleris Röntgen Bromma,  Jakobsberg, Vällingby och tf enhetschef Järva

Back to top