Skip to Content

Richard Harlid

Specialist i anestesi/intensivvård

Richard är ackrediterad specialist i sömnmedicin och kliniskt verksam inom området med tyngdpunkten på sömnrelaterade andningssjukdomar.

Richard blev färdig specialist i anestesi och intensivvård 1990 och har tidigare arbetat vid anestesiklinikerna på Nacka och Danderyds Sjukhus. 1988 började han på Andningsdispensären på Danderyds Sjukhus där han blev verksamhetschef 1995 och var även med och utvidgade Andningsdispensären med en sömnenhet 1990.

1998 kom Richard till Aleris Fysiologlab och har mellan åren 2002 och 2013 varit verksamhetschef för de kliniska mottagningarna sömn-, lung-, allergimedicin samt kardiologi.

Richard Harlid

Richard Harlid
Sten Nordström

Specialist i internmedicin och lungsjukdomar

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Nicole Höglund

Specialist i neurologi

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Cecilia Stjernfelt-Edner

Specialist i narkos- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Jessica Jousisto Hansson

Specialist i anestesi- och intensivvård

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Hans Smedje

Specialistläkare inom psykiatri och sömnmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Farah Aghaie

Specialist i lung- och internmedicin

Aleris Fysiologlab Sabbatsberg

Back to top