Kurator

Allmän2

Hos oss kan du få råd, hjälp och stöd via samtal. Genom samtalet försöker vi tillsammans komma fram till lösningar.

En viktig del i samtalet är att förmedla information om samhällets olika möjligheter att ge hjälp och stöd. Du kommer till oss via läkarremiss.

Kontakten bygger på ett samarbete mellan dig och oss där dina önskemål och behov är styrande. Samtalskontakten utvärderas löpande för att säkerställa att vi tillsammans har rätt fokus.

Till toppen av sidan