Skip to Content

Ansvarsfullt. Enkelt. Innovativt.

“Här går det att kombinera
arbete med att vara människa,
med allt som det innebär.”

– Aleris medarbetarundersökning

Trygghet och förmåner

Som medarbetare inom Aleris har du:

  • Kollektivavtal
  • Sjukförsäkring och frivillig grupplivförsäkring
  • ITP-plan för pension
  • Utfyllnad av lön vid föräldraledighet
  • Friskvårdsbidrag
  • Mängder av erbjudanden och rabatter samlade i Aleris förmånsportal
  • Fria läkarbesök upp till högkostnadsskyddet
  • Flextid inom flertalet områden
  • Korta beslutsvägar

Inkludering och likabehandling

Aleris har nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Oavsett om du är patient, närstående, medarbetare eller samarbetspartner. Vi arbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Vi är varandras arbetsmiljö och stöd – tillsammans gör vi skillnad.

Back to top