Aleris Linnéagården- behandling för kvinnor med beroende

Linnéagården är ett behandlingshem enbart för kvinnor från 18 år med beroendeproblematik.

På Linneagårdens behandlingshem får du möjlighet att börja prata med andra kvinnor som kan lyssna och förstå eftersom de har samma erfarenheter som dig. Vi ser samtalet som utgångspunkten för allt vi gör. Vi hjälper dig att bryta isoleringen och bereda vägen in i gemenskapen. Vi erbjuder lugn och ro, ett ställe att börja växa på och hitta tillbaka till livet igen.

Till vår hjälp har vi Tolvstegsprogrammet, grupper och föreläsningar. Vi jobbar tillsammans utifrån de förutsättningar vi har och hjälper varandra att tillfriskna från alkohol- och eller drogberoende.

Här finns plats för 10-12 kvinnor.

Primärbehandling för kvinnor

Vår primärbehandling är mellan 5 och 8 veckor lång. Programmet grundar sig på Minnesotamodellens Tolvstegsprogram. Vår utgångspunkt är att ett beroendetillstånd är en livslång (kronisk), fortskridande och dödlig men behandlingsbar sjukdom. Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad med fokus på att individen ska upphöra med sitt användande av alkohol och narkotika och bryta sin destruktiva livsstil med en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen på sin sjukdom. Vi fokuserar även på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Hur går det till?

Fokus på primärbehandlingen är att du ska avsluta användandet av alkohol och narkotika och bryta den destruktiva livsstilen. Detta sker genom en klart uttalad riktning mot AA/NA som den verksamma behandlingen.

Tillfrisknande under drogfrihet sker inom alla livsområden, psykiskt, fysiskt, socialt och själsligt. Individens eget ansvar och förmågor betonas. Beroendesjukdomens yttringar påverkas av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Här genomgår du en behandling mellan fem till åtta veckorbehandling grundad på 12-stegsmodellen.

Behandlingen sker i första hand i grupp, den är kognitiv, konsekvens- och lösningsinriktad.

Vi fokuserar på de känslomässiga svårigheter som behöver tas om hand, för att inte drogen ska behöva vara ett alternativ i en framtid.

Verksamhetschef

Katarina Hansson

Föreståndare

Rose-Marie Granholm

Till toppen av sidan