EPK (B-)

Analys och provtagningsanvisning

Erytrocyter, partikelkoncentration

System B-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Aleris Medilab, närlaboratorier, tel. 08-123 192 42
Remiss Klinisk-Kemi
Material/Provtagning

EDTA-rör, lila propp.
Obs! 10 ml-rör kan ej analyseras!
Blanda minst 10 gånger omedelbart efter provtagning.
EDTA 

Referensintervall
1 dag 4,8 - 5,8
2 - 7 dagar 4,7 - 6,1
8 - 14 dagar 4,0 - 5,8
15 - 30 dagar 3,8 - 5,4
31- 60 dagar 3,4 - 5,4
61 - 180 dagar 3,9 - 5,4
6 mån - 7 år 4,0 - 5,6
Flickor 8 - 17 år 4,1 - 5,4
Pojkar 8 - 17 år 4,3 - 5,8
Kvinnor > 17 år 3,9 – 5,2
Män:     > 17 år   4,2 – 5,7

Enhet: x1012 /L

Övrigt Ingår i B-Blodstatus.
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU01960
EDI-kod närlab ML200180
Nyckelord Blodstatus
Senast uppdaterad 2018-04-09
Sidansvarig Ulrika Nienhuysen
Till toppen av sidan