Om Aleris

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna.

Vi har närmare 11 000 medarbetare fördelade på 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Som privat aktör vill vi vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen, såväl ett komplement som en integrerad del.

Ett ansvarsfullt företag med hög kvalitet och service

Namnet Aleris kommer från det latinska "alere" som betyder vårda, nära och hela. Företagsnamnet Aleris är registrerat som firma i Sverige (Aleris AB). Aleris ska vara ett företag med hög etik och sunda värderingar. Aleris betalar skatt i de länder där vi är verksamma. Här kan du läsa Aleriskoncernens senaste årsredovisning.

Utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och hur vi arbetar med medarbetarskap är, i kombination med gott ledarskap, helt centralt för att skapa en bra arbetsplats och ett företag som är rustat att möta framtidens utmaningar.

Aleris långsiktiga och överordnade mål är att vara en attraktiv och uppskattad arbetsgivare. Vi vill ha en god och inkluderande arbetsmiljö som gör våra medarbetare stolta över, och engagerade i sitt arbete. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare. En del i detta arbete innebär mätning och uppföljning av sjukfrånvaro. Aleris sjukfrånvaro i den svenska verksamheten är (2015) 5,7 procent inom Division sjukvård och 9,5 procent inom Division omsorg.

Innovation och nytänkande utvecklar

En grundtanke i Aleris är att vi alltid kan bli bättre. Erfarenhetsutveckling genom ett bra samarbete mellan privat och offentlig verksamhet såväl som innovation och idéer hos våra medarbetare, hjälper oss att se hur vi kan göra både små och stora förbättringar. Med kompetenta medarbetare, nyfikenhet och förändringsvilja i organisationen genomförs idéerna i praktiken.

Framtidens sjukvårds- och omsorgstjänster

Bra vård- och omsorgstjänster har stor betydelse för vår välfärd och behoven ökar. Aleris vill bidra till att vidareutveckla inom dessa områden för att klara framtidens behov.

Patricia Industries (Investor) – en långsiktig ägare

Aleris ägs av Patricia Industries som är en del av Investor. Med erfarenhet, kompetens och investeringar arbetar Patricia Industries för att utveckla Aleris. Patricia Industries långsiktiga ägarskap gör det möjligt för Aleris att kunna leverera bättre och mer effektiva vård- och omsorgstjänster med god kvalitet, hög servicenivå och bärkraftig ekonomi.

Till toppen av sidan