Synpunkter på vårt arbete

För oss är det viktigt att få veta vad du tycker om vår omsorg.

Har du synpunkter eller klagomål på till exempel maten, städning, aktiviteter eller vårt bemötande vill vi gärna att du låter oss veta det så att vi kan bli bättre. Om du tycker att vi gör något extra bra vill vi få möjlighet att sprida det goda till alla våra verksamheter.

Vänd dig i första hand till din kontaktperson eller verksamhetschef. Om du inte upplever att du får gehör för dina synpunkter, får du gärna kontakta affärsområdeschefen eller vår VD, Anders Dahlberg. Kontaktuppgifter hittar du under Ansvariga Aleris Omsorg.

Du kan även vända dig till din kommun, som är Aleris uppdragsgivare. Eller till IVO, Inspektionen för Vård- och omsorg som tar emot uppgifter om brister och missförhållanden.

Till toppen av sidan