Familjehem för barn och unga

Aleris Ensamkommande Mölndal
På Aleris familjehem för ensamkommande får barn och unga möjlighet att skapa trygga relationer till vuxna och jämnåriga. Detta ser vi som en avgörande del i integrationsprocessen.

Barn som kommer ensamma till Sverige, utan anhöriga har olika behov av boenden.

Vår verksamhet

Aleris Nåjden, familjehemsvård för barn och unga, har god kompetens kring arbetet med ensamkommande flyktingbarn och ärende med särskilt skyddsbehov. Med sin långa erfarenhet av familjehemsarbete och familjehemshandledning har Nåjden goda förutsättningar att finna det rätta familjehemmet utifrån barnens individuella behov och förutsättningar.

Med en kombination av vardagsmiljö i familjehem och gediget professionellt stöd jobbar Nåjden konsekvent mot målet att barnet/den unge ska kunna leva ett självständigt liv och göra egna val.

Jag-strukturerat förhållningssätt

Nåjden arbetar utifrån ett jagstrukturerat förhållningssätt. Det innebär att man måste börja med att förstå hur människor med olika personligheter uppfattar och fungerar i tillvaron för att kunna ge rätt hjälp. Det jagstrukturerande förhållningssättet är en specifik, kognitiv personlighetsutvecklande metod som huvudsakligen utvecklar förmågan att tänka, tala, känna och förstå sammanhang.

Kvalificerat stöd i förstärkta familjehem innebär:
  • Professionell handledning i hemmet varje vecka av våra erfarna familjehemskonsulenter
  • Jour 24 timmar om dygnet
  • En förälder hemma på heltid
  • Tillgång till psykiatriker 
  • Terapi ingår i vardagsavgiften
  • Samordning av klientens professionella och biologiska nätverk
  • Särskild metod för konflikthantering, vilket ger färre sammanbrott
  • Avlastning för familjehemmen vid behov
Till toppen av sidan