Skip to Content

Geriatriska avdelningar i Handen och Dalen

Från och med den 1 maj 2023 tar Capio över driften av Handengeriatriken och Dalengeriatriken.

Här hittar du kontaktuppgifter och mer information:

Handengeriatriken 
https://capio.se/hitta-mottagning/specialistvard/geriatrik/handen/

Dalengeriatriken  
https://capio.se/hitta-mottagning/specialistvard/geriatrik/dalen/

 

Journalförfrågningar

Beställning från dig som patient

Du som patient kan beställa din journalkopia via 1177. Enheten på 1177 heter Aleris Närsjukvård AB11382.

Om du saknar bankID eller tillgång till 1177 kan du skicka en skriftlig beställning till: Medicinsk sekreterare, Aleris Närsjukvård AB, Aleris huvudkontor, Box 6401, 113 82 Stockholm. Beställningen ska innehålla:

  • Namn och personnummer
  • Adress och telefonnummer
  • Namn på enhet där du vårdades och tidsperiod
  • Vad du önskar för typ av tjänst (journalkopior, journalöppningar och/eller spärra eller ta bort spärr av journal)

Aleris Närsjukvård AB kommer skicka de beställda uppgifterna rekommenderade till din folkbokföringsadress.

Beställning från närstående

Närstående kan aldrig beställa journalkopior eller journalöppningar på en patient utan patientens samtycke, det gäller även för patienter med nedsatt kognition eller förvirring. För att försäkra sig om att patienten har lämnat samtycke kommer journalhandlingar skickas rekommenderade till patienten. Ska närstående hämta ut den rekommenderade försändelsen behövs en fullmakt samt identitetshandling från patienten och den närstående.

Vid förfrågan från närstående uppmanas hen att skicka in en beställning till: Medicinsk sekreterare, Aleris Närsjukvård AB, Aleris huvudkontor, Box 6401, 11382 Stockholm

Den skriftliga beställningen ska innehålla

  • Namn och telefonnummer till närstående samt relation till patienten
  • Patientens namn och personnummer
  • Folkbokföringsadress och telefonnummer till patienten
  • Namn på enhet där patienten vårdades och tidsperiod
  • Vilka uppgifter närstående önskar

Aleris Närsjukvård AB kommer skicka de beställda uppgifterna rekommenderade till patientens folkbokföringsadress.


Välkommen tillbaka till Aleris

Du är alltid välkommen till Aleris till någon av våra andra mottagningar.

Back to top