Skip to Content

EASA FCL klass 2

EASA FCL Klass 2 för privatflygare

EASA FCL Klass 2 för privatflygare

EASA klass 2 förstagångsundersökning omfattar:

  • vilo-EKG, blodprov (Hb-värde)
  • urinprov
  • syntest
  • färgsinnestest
  • läkarundersökning utförd av Flygläkare


EASA klass 2 förnyelsesundersökning omfattar:

  • vilo-EKG, om så erfordras
  • blodprov (Hb-värde)
  • urinprov
  • syntest
  • läkarundersökning utförd av Flygläkare


Bo Ahlner

Specialist i Öron-näs och halssjukdomar.

Flyg- och Dykmedicinskt centrum

Richard Kuylenstierna

Specialist i Öron-näs och halsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Karolina Montgomerie

Affärsområdeschef

Aleris Fysiologlab

Jan Ygge

Specialist i ögonsjukdomar

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Wille Bergöö

Wille Bergöö

Flyg-& dykläkare

Peter Ullström

Peter Ullström

Flyg- och Dyk-Läkare

Back to top