Skip to Content

EASA FCL klass 2
Gysberg Van Setten

Specialist i ögonsjukdomar

Ulf Rosenhall

Specialist i Öron- näs och halssjukdom

Aleris Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Katarina Nauwerck

Enhetschef

Aleris Fysiologlab, Flyg- och Dykmedicinskt Centrum

Peter Helbro

Tandläkare

Back to top