Skip to Content

Med vår teknik kan vi läsa din kropp

MR står för magnetresonanstomografi och används när man undersöker kroppens inre organ och mjukdelar på jakt efter sjukdomstillstånd. En MR-undersökning är helt ofarlig.

Hos våra läkare och sjuksköterskor finns mycket kompetens och erfarenhet samlad. Dessutom samarbetar vi med Aleris Röntgen Annedal, som ligger alldeles bredvid oss på Medicinarberget.

Där finns ett tiotal specialistmottagningar som erbjuder kvalificerad kompetens inom olika områden. Magnetkamera-kliniken vid Aleris Röntgen Annedal förfogar över en av Nordens modernaste magnetkameror, som är en viktig nyckel till effektiv diagnostik och eventuella behandlingar.

MR - ett suveränt diagnostiskt hjälpmedel

Med MR-kameran kan man läsa av hela kroppen eller undersök vissa delar. MR-undersökningen är idealisk för tidig upptäckt av sjukdomstillstånd som kanske inte gett upphov till symtom än. MR-kameran som vi använder i den fördjupade hälsoundersökningen är en av de mest avancerade inom vården. Kvaliteten och tillförlitligheten blir mycket god och därför ger dig en MR-undersökning bästa möjliga insikt om din hälsa. Utöver MR-kameran erbjuder Aleris Röntgen Annedal även undersökningar med CT (datortomografi) och den senaste digitala röntgentekniken.

Optimal teknik och detaljerad diagnos

Genom samarbete med MR-kliniken Aleris Röntgen Annedal garanteras radiologisk spetskompetens genom modern teknik i toppklass och kunniga och rutinerade radiologer. Den magnetkamera som används på Aleris Röntgen Annedal har en fältstyrka på 3 Tesla, vilket ger en mycket god diagnostisk kvalitet.

Erfarna specialister granskar och bedömer sen bilderna av ditt inre. Du får med dig bilderna på en CD efter magnetkameraundersökningen som ingår i den fördjupade hälsoundersökningen. Dessutom finns tillgång till ett nätverk av framstående specialister över hela världen som vid behov kan bistå i granskningen av bilder.Kristian Roos

Kristian Roos

Specialistläkare Öron Näsa Hals

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Agata Bohlin

Agata Bohlin

Specialist i hudsjukdomar

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Lars Eriksson

Lars Eriksson

Överläkare Psykiatri

Aleris Specialistvård Arkivgatan

Elisabeth Ingelhammar

Elisabeth Ingelhammar

Specialistläkare i gynekologi och obstetrik

Aleris Specialistvård Arkivgatan
Aleris Specialistvård Axesshuset

Ioan Botas

Specialistläkare i Allmänmedicin

Aleris Specialistvård Arkivgatan, Göteborg
Aleris Specialistvård Borås

Jan Dalenbäck

Jan Dalenbäck

Docent Kirurgi

Aleris Specialistvård Arkivgatan


Hur går undersökningen till?

Hur går undersökningen till?

Det behövs inga speciella förberedelser för ultraljudsundersökningarna, men det är bra att vara tom i blåsan om du ska göra ett vaginalt ultraljud.

Läs mer >

Så här får du svar på din undersökning

Svar på undersökningen

Svaret på undersökningen får du av den läkare som har skrivit remissen. Denne har i regel undersökningssvaret inom 2-4 arbetsdagar från undersökningstillfället.

Läs mer >

Aktuellt från Aleris Röntgen

Aktuellt från Aleris Röntgen

Här finns information till dig som remittent om t ex driftsstopp eller annan viktig information.

Läs mer >

Bildgruppen/bildbeställning

Bildgruppen/bildbeställning

För att underlätta för er kan följande beställas från Aleris Bildgrupp, d v s från en och samma plats:

Läs mer >

Mobil magnetkamera

För att öka flexibiliteten och tillgängligheten för våra kunder har Aleris Röntgen investerat i en mobil magnetkamera.

Läs mer >

Christian Löwbeer

Christian, överläkare, klinisk kemi

”Det är roligt att gå till jobbet när man har bra arbetskamrater!” säger Christian Löwbeer, överläkare i klinisk kemi. Hör honom berätta om sin arbetsvardag på Aleris Medilab.

Läs mer >


Back to top