Så kommer du till oss

Så kommer du till oss

Vi erbjuder hälsoundersökningar, flyg- och dykmedicinska undersökningar, hjärtscreening, utfärdande av medicinska intyg, tjänstbarhetsbedömningar och vaccinationer. Remiss behövs ej och undersökningen bekostar du själv. Kontakta oss för tidbokning.