Skip to Content

Vaccination mot kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Sjukdomen kan bli allvarlig. Kolerabakterien sprids oftast i länder där dricksvattnet är dåligt och ska du vara en längre tid i ett sådant område kan du förebygga smitta med vaccin.

Mat som inte är ordentligt tillagad och förorenat vatten är exempel på sådant som kan sprida bakterien. Om du ska vistas en längre period i ett område där sjukdomen finns kan du ta ett drickvaccin för att förebygga smitta. Oftast blandar du och dricker vaccinet själv hemma.

1177 Vårdguiden kan du läsa mer om symtomen, behandling och vaccin mot kolera.

Välkommen att kontakta oss.Back to top