Skip to Content

Besök till våra Geriatriska Avdelningar

Ni är återigen välkomna att besöka våra patienter och geriatriska vårdavdelningar. Ni kan hjälpa oss i vårt viktiga arbete med att enligt Region Stockholms rekommendationer fortsatt begränsa smittspridningen av covid-19. Vid förändrat läge kan informationen med kort varsel ändras.

Läs mer >

lotta-patient-gåbälte.jpg

Fokus för att förebygga fall!

Geriatriska patienter har ofta flera sjukdomar med nedsatt allmäntillstånd och har därmed ökad risk för fall och fallskador. För att förebygga fall och fallskador krävs hela vårdteamets samlade kompetens där även patient och närstående ska ingå.

Läs mer >

Alexandra-Handengeriatriken-1366x600.jpg

Fokus på patientsäkerhet inom nutrition!

För god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt är ett gott näringstillstånd nödvändigt. På grund av olika sjukdomstillstånd är det vanligt att aptiten minskar och då riskerar intaget av mat och dryck att gå ned. Geriatriken har därför fokus på nutrition och måltiderna hos oss på sjukhuset.

Läs mer >

certifieringsmärket-silvia.jpg

Silviacertifierade verksamheter

Dalengeriatriken, avdelning 72 och Handengeriatriken, avdelning 3 har mottagit sina certifikat för att vidare arbeta utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Våra medarbetares entusiasm att förbättra och kompetensutveckla vården är ett steg vidare mot framtidens bästa vård.

Läs mer >


vardavdel-26-1300x600.jpg

Vill du bli vår kollega?

Tillsammans skapar vi morgondagens bästa sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning. Tycker du att det låter spännande så tveka inte att kontakta oss!

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

medarbetare-1200x500.jpg

Lediga jobb

Här kan du se vilka tjänster som är lediga just nu. Välkommen med din ansökan!

Läs mer >


Enhetschef Handengeriatriken, Paramedicinska enheten
Enhetschef /leg Arbetsterapeut Handengeriatrikens Minnesmottagning
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 1
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 1
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 1
Enhetschef Handengeriatriken Medarbetare natt
Enhetschef Handengeriatriken Avdelning 3
Specialistläkare/Läkarchef/MAL Handengeriatriken

472383.jpg

Integritetspolicy

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top