Skip to Content

Detta gör vi för att säkra din trygghet och förhindra smittspridning

Vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Våra patienters och medarbetares trygghet står i fokus för allt vi gör. Det här är de extra åtgärder vi gör under pandemin, utöver att vi så klart följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer. På våra mottagningar, vårdavdelningar och hemsjukvårdsteam tillämpas bland annat följande:

  • Våra vårdavdelningar har besöksförbud om inte annat överenskommits.
  • Vi använder oss av visir och/eller munskydd i personnära kontakt.
  • Handsprit finns alltid tillgängligt i våra väntrum, vårdavdelningar och mobila team.
  • I våra väntrum har vi glesat ut sittplatserna så att tillräckligt avstånd kan hållas.
  • Vi försöker begränsa antalet personer som vistas i väntrummen samtidigt.
  • Vid minsta symtom på infektion stannar personalen hemma.
  • Vi erbjuder distansbesök via telefon eller videosamtal där det är möjligt.

Dalengeriatriken och Handengeriatriken Silviacertifierade

Silviacertifierade verksamheter

Dalengeriatriken, avdelning 71 och Handengeriatriken, avdelning 3 har mottagit sina certifikat för att vidare arbeta utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Våra medarbetares entusiasm att förbättra och kompetensutveckla vården är ett steg vidare mot framtidens bästa vård.

Läs mer >

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

STELPA - Vi swipar med patienterna!

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens.

Läs mer >

En röd ros för dig och dina närstående.

Besök hos Covid-19 patient i livets slut

Om du har närstående som vårdas hos oss och befinner sig i livets slut kan undantag från besöksförbudet ges.

Läs mer >


Ulf Åman

Läkarchef och MAL

MAL (medicinskt ansvarig läkare) Handengeriatriken

Jens Berggren

Enhetschef

Minnesmottagningarna Dalengeriatriken och Handengeriatriken

Inger Lindkvist

Verksamhetschef / bitr.verksamhetschef

Aleris Rudans Rehab och Aleris Handengeriatriken


Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer.

Läs mer >

Samverkan med patienten i centrum

Samverkan med patienten i centrum

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top