Skip to Content

Vårdavdelning 3

Vårdavdelning 3 vid Aleris Specialistvård Bollnäs är en vårdavdelning för planerade operationer. Hos oss vårdas patienter som behöver övernatta 1-2 dygn efter utförd operation.avd3.jpg

Vi är specialiserade inom ortopedi, kirurgi och urologi och vårdar patienter som opererat höft eller knäprotes, rygg, axelprotes, samt lite större ingrepp inom kirurgi och urologi som till exempel prostataoperationer och buk- och bröstplastiker. Vi har hög kompetens inom dessa områden. 

Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där du som patient är delaktig i din vård.

 


Back to top