Skip to Content

Urologmottagning

Aleris urologmottagning i Söderhamn tar hand om dig som har sjukdomar eller andra besvär i urinvägarna och könsorganen. Vi behandlar bland annat impotens, blod i urinen, problem med urinblåsan, njursten, prostatacancer och andra prostatabesvär.Urologisk verksamhet

På urologmottagningen i Söderhamn utreder, bedömer och behandlar vi både män och kvinnor med sjukdomar och besvär i urinvägarna och könsorganen. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt där du som patient är delaktig i din vård. Urologer och sjuksköterskor arbetar tillsammans för att ge dig en god och säker vård, både före och efter din operation. 

Operation

Våra urologer i Söderhamn utför alla operationer vid Aleris Specialistvård Bollnäs.

Remiss

Du kan få komma hit för återbesök efter operation eller annan behandling. Du kan också besöka oss med remiss från familjeläkare eller egenvårdsremiss som du hittar på 1177. All verksamhet på urologmottagningen är planerad, vi har inga akuttider.

Avtal med Region Gävleborg

Aleris Specialistvård Söderhamn driver urologmottagningen på uppdrag av Region Gävleborg. Patientavgifterna är detsamma som regionens avgifter och högkostnadskort och frikort gäller.


Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Back to top