För dig som är vårdgivare

Aleris Obesitas Skåne utför laparoskopisk Gastric bypass och Gastric sleeve på uppdrag av ett flertal landsting. Vår verksamhet är den största i Nordeuropa med över 1 600 operationer per år. Detta gagnar patienterna, eftersom stora volymer ger bättre kvalitet.

För vårdgivare/patienter finns remissmall att hämta på Region Skånes hemsida. Remisser till oss går via respektive landstings väntelistekoordinator (i Skåne via Obesitasmottagningen Lasarettet i Landskrona). I remissmallen hittar du även kriterierna för att godkännas för operation i offentlig regi.

Nationella kvalitetsregistret (SOReg)

Det nationella kvalitetsregistret följer upp alla opererade patienter. Deltagande i registret ger möjlighet att se kvaliteten i utförandet av vård, men också effekten på de sjukdomar som förorsakas av fetma.

SOReg lämnar årligen en rapport till Sveriges kommuner-landsting och till Socialstyrelsen. Den årliga rapporten publiceras också i en internetupplaga.

Plastikkirurgi

Mjukdelskirurgi efter viktförlust kan bli aktuell i cirka hälften av fallen. Målvikt och viktstabilitet ska vara uppnådd innan mjukdelskirurgi blir aktuellt. Här kan du läsa mer om Nationella indikationer för remiss till bukplastik och bröstreduktionsplastik.