Skip to Content

Geriatrisk akutvård både på Handen- och Dalengeriatriken


Uppdaterad information för dig som patient, närstående/medföljande samt besökare.

Läs mer om Aleris agerande under pandemin

 

Back to top