Skip to Content


Söker du ett jobb där du får vara delaktig på riktigt?

Söker du ett jobb där du får vara delaktig på riktigt?

Tillsammans skapar vi framtidens sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning.

Läs mer >

Möjlighet att påverka sin arbetssituation

Jag har jobbat mig upp till att bli biträdande enhetschef på två år och det gör mig stolt.

Nataly Poreh Hernandez, sjuksköterska på Dalengeriatriken berättar att hon under de två år som gått sedan hon började har kunnat påverka sin arbetssituation i en positiv riktning.

Läs mer >

Möt Carlo, en av våra sjuksköterskor som valt att jobba inom Geriatriken

Möt Carlo, en av våra sjuksköterskor som också valt att jobba inom Geriatriken

Carlo Riverra, sjuksköterska på Dalengeriatriken beskriver att det för honom är det väldigt givande att kunna arbeta med en människa som har ett helt liv bakom sig och vars behov kräver att man ser individen utifrån ett helhetsperspektiv.

Läs mer >

Besöksrestriktioner till våra Geriatriska avdelningar

Besöksrestriktioner till våra Geriatriska avdelningar

Aleris följer de direktiv och riktlinjer som tagits fram av Region Stockholm och övriga myndigheter. För att minimera smittspridning tillåter vi endast nödvändiga besök till våra geriatriska patienter. Kontakta respektive vårdavdelning om du har frågor om våra besöksrestriktioner.

Läs mer >

Är du intresserad av en sjuksköterskekarriär?

Arbeta i Aleris Närsjukvård

Inom Aleris Närsjukvård finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Verksamheterna innefattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Träffa Nataly som valt att arbeta på Dalengeriatriken med multisjuka och komplexa vårdbehov. En arbetsmiljö som gett erfarenhet och kunskap i massor.

Läs mer >

Back to top