Skip to Content

Att vara närstående till någon som vårdas hos oss

Ibland krävs ytterligare stöd och hjälp för att kunna möjliggöra återgång till hemmet alternativt flytt till ett annat boende för din närstående.

Läs mer >


Jens Berggren

Enhetschef

Minnesmottagningarna Dalengeriatriken och Handengeriatriken

Back to top