Skip to Content

Aleris Medilab Sophiahemmet

På Aleris Medilab Sophiahemmet erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Hit kan du som patient komma för provtagning utan tidsbeställning.

Glukosbelastning och laktosbelastning utförs efter tidsbeställning.

Provtagning för drogtest i urin utförs vid närlaboratoriet på Sophiahemmet.

Glöm inte att ta med remissen eller provtagningsunderlaget och legitimation.

Närlaboratoriet på Sophiahemmet kan ta emot kontant betalning då patienten själv ska betala sin provtagning och analyskostnader.

Det måste alltid finnas medicinskt ansvarig läkare för varje beställning av provtagning även när patienten betalar själv.
För alla mikrobiologiska prov måste dessutom läkaren vara verksam i Sverige.
Detta gäller även vid provtagning inför IVF, visum eller intyg.
Svaret på mikrobiologiska analyser går till den beställande, medicinskt ansvariga, läkaren som ansvarar för journalföring och ev uppföljning av patienten. Inga provsvar på mikrobiologiska analyser lämnas direkt till patienten.


Back to top