Skip to Content

Aleris Medilab Sophiahemmet

På Aleris Medilab Sophiahemmet erbjuder vi snabb och patientnära laboratoriemedicinsk diagnostik. Hit kan du som patient komma för provtagning utan tidsbeställning.

Glukosbelastning och laktosbelastning utförs efter tidsbeställning.

Provtagning för drogtest i urin utförs vid närlaboratoriet på Sophiahemmet.

Glöm inte att ta med remissen eller provtagningsunderlaget och legitimation.

Närlaboratoriet på Sophiahemmet kan ta emot kontant betalning då patienten själv ska betala sin provtagning och analyskostnader.


Back to top