Skip to Content

Personlig assistans

Utgångspunkten för vårt arbete är att alla människor har rätt till ett bra liv. Tillsammans med dig och dina assistenter vill vi säkerställa att assistansen utformas och anpassas efter dina önskemål, att du får den service du behöver och att hela din assistans tas om hand på ett professionellt sätt. Verksamheten bygger på delaktighet, kunskap, närhet och förebilder.

Broschyr

Personlig assistans

 

Viktig information från Aleris Rehab Station Stockholm

Vi följer våra myndigheters riktlinjer och råd mycket noga gällande smittspridning av coronaviruset, covid-19.

Besöksförbud

Aleris Rehab Station Stockholm har infört besöksförbud på vårdavdelningarna och i matsalen.
Detta gäller även taxi- och färdtjänstchaufförer förutom i samband med hämtning/lämning av patienter. Toaletter får bara användas av personer som får vistas i våra lokaler.

Om du insjuknar

Om du har feber, andningssvårigheter och hosta så skall du INTE komma till Aleris Rehab Station Stockholm. Detta är en regel som alltid gäller. 

Om du är sjuk ber vi dig att avboka ditt besök/vistelse hos oss på telefon 08-555 44 000. Ring 1177, vårdguiden, som kan ge dig råd hur du ska gå vidare.

Se vår egen separata sida om coronaviruset

Se även 1177.se Vårdguiden för mer information

 

 

Checklista hjälpbehov

Aleris Rehab Station Stockholm har utarbetat en checklista som hjälp att förbereda dig när du ansöker om personlig assistans.

Ladda ner dokument

PA-Tips

Hemsidan Personlig Assistans-tips samlar in, dokumenterar och sprider värdefulla tips mellan assistansanvändare.

Tipsen kan beröra allt inom assistans, såsom förflyttningar, resor, metoder, prylar och allt annat som innebär praktisk assistans. Men även mer känsliga händelser som hur man hanterar konflikter, arbetsleder i svåra situationer eller hur man behåller en bra relation till sina assistenter.

Till patips.se


Utbildningar

Utbildningar

Rehab Station Assistans erhåller många olika typer av utbildningar via Rehab Station Academy. Alla våra utbildare har gedigen kunskap och lång erfarenhet inom sin profession och område.

Läs mer >

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling

På Rehab Station Assistans tar vi ansvar för att våra personliga assistenter får den kunskap och fortbildning som krävs för att de ska kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt.

Läs mer >


Anita Falk

Operativ chef

Aleris Rehab Station Assistans

Carin Brannäs

Administratör

Rehab Station Assistans

Lida Kuses

Teamchef

Rehab Station Assistans

Roz Akrawi

Bemanningsassistent

Rehab Station Assistans

Caroline Kindbom

Teamchef

Rehab Station Assistans

Anna Jackson

Teamchef

Rehab Station Assistans

Therese Ovemark

Teamchef

Rehab Station Assistans

Marina Markovic

Teamchef

Rehab Station Assistans


På uppdrag av region Stockholm logo

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Sedvanliga patientavgifter och frikort gäller.

Läs mer
Back to top