Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.