Skip to Content

Östradiol (S-)

System S-
Specialitet Klinisk kemi
Utförande laboratorium Aleris Medilab, avd klinisk kemi, tel. 08-123 191 60
Remiss Klinisk-Kemi
Indikation/Bedömning

För bedömning av follikelutvecklingen. Vid misstanke om östrogenproducerande tumör, ökad östrogenproduktion hos män och postmenopausala kvinnor, pubertetsstörningar hos flickor.

Läkemedlet fulvestrant (Faslodex®) kan orsaka falskt förhöjda östradiolresultat. Analysen bör inte användas vid monitorering av östradiolnivåer hos patienter som behandlas med fulvestrant. För patienter som behandlas med fulvestrant kan en alternativ östradiolmetod användas (t.ex. LC-MS) – kontakta i så fall laboratoriet för vidare diskussion. 

Material/Provtagning

Serumrör, gul propp.

Hantering/Hållbarhet Se information >>
Centrifugerat prov ska förvaras i kyla och är hållbart 2 dygn i kylskåp.
Vid längre tids förvaring skall serum hälla av och frysas vid -20°C och skickas fryst till laboratoriet.
Svarsrutiner Analyseras dagligen.
Referensintervall
Barn, prepubertet: <50
Kvinnor:  
postmenopaus <50
follikelfas 40 - 600
ovulationsfas 300 - 1800
lutealfas 150 - 800
Män < 150
Enhet: pmol/L
Ackrediterad Ja
EDI-kod NPU09357

Senast uppdaterad

15 februari 2019

Kontakt ansvarig/frågor

Aleris Medilab
Telefon: 08-123 191 00
Back to top