Skip to Content

Aleris Psykiatri Lotsa

Aleris Psykiatri Lotsa är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer i åldrarna 18-45 år som för första gången får psykotiska symptom.

Aleris-Psykiatri-Danderyd.jpg

Till oss kan du komma genom remiss från en annan vårdgivare eller genom att göra en egenanmälan. Lotsa riktar sig till personer som är nyinsjuknade i psykos boendes i Danderyd, Täby, Vallentuna, Lidingö, Vaxholms eller Österåkers kommun. 

För information om psykossjukdom, klicka här för att komma till 1177.se. 

Forskning visar att tidigt omhändertagande i lugna miljöer främjar återhämtning och motverkar kronisk sjukdomsutveckling.

Lotsas team består av läkare, sjuksköterskor, psykolog, kurator, arbetsterapeut och sekreterare. Enheten erbjuder öppenvårdskontakt och vid behov inläggning på vår heldygnsavdelning. 

Lotsa ligger vackert beläget vid Edsviken bakom Danderyds sjukhus med närhet till buss och tunnelbana. 

Klicka här för att se patientavgifter. 

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top