Skip to Content

Lotsa

Remiss

Vi tar emot patienter fyllda 18 år och uppåt som för första gången får psykotiska symtom. Forskning visar att tidigt omhändertagande i lugna miljöer främjar återhämtningen och motverkar kronisk sjukdomsutveckling.

Våra team består av läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, arbetsterapeut samt sekreterare. Vi erbjuder behandling för dig som har en psykossjukdom eller ett komplext vårdbehov. Du får en fast vårdkontakt och en ansvarig läkare. Vi har stort fokus på vikten av fysisk aktivitet och livsstilens betydelse för det psykiska måendet.

Karta och reseplanerare

Adress
Aleris Psykiatri Lotsa
Danderyds sjukhus

Fotledsvägen 5

182 87 Danderyd

Åker du kommunalt tar du buss eller tunnelbana till Danderyds sjukhus.

Kontakta oss
Vardagar kl. 8.00–16.30

Ring 08-128 895 50

Skriv till oss på 1177
Back to top