Skip to Content

Aleris Psykiatri Täby Psykos

Aleris Psykiatri Täby Psykos riktar sig till dig som är över 18 år huvudsakligen boende i Täby kommun.

Aleris-Psykiatri-Taby.jpg

På Täby psykosmottagning arbetar överläkare, sjuksköterskor, skötare, psykolog och arbetsterapeut med hög kompetens och gedigen erfarenhet kring psykossjukdomar.

I enskilda fall tar vi även emot dig med autismspektrumtillstånd med stort omvårdnadsbehov efter utredning och bedömning på allmänpsykiatrisk mottagning. 

Vi arbetar utifrån teambesök där du har en fast vårdkontakt och en ansvarig läkare. Vi erbjuder tät kontakt med dig som är patient utifrån gemensam kartläggning, bedömning och behov. 

Vårt motto är att vi ser till hela människan och har nära samarbete med vårdgrannar för att du ska få bästa tänkbara vård och bemötande. 

Klicka här för att se patientavgifter. 

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.

 

 

 


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top