Kompetensutveckling

På Aleris Rehab Station Assistans tar vi ansvar för att våra personliga assistenter får den kunskap och fortbildning som krävs för att de ska kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Genom vår etablerade och framgångsrika rehabilitering har vi god kunskap om våra målgrupper och särskild kompetens att möta assistansberättigade med funktionshinder till följd av neurologiska sjukdomar och skador.

_mg_8257web.jpg