Kursupplägg

Vi erbjuder ett aktivt rehabiliteringsprogram med en hög grad av fysisk träning. Vi vill också visa personer, som drabbats av ett funktionshinder, att det fortfarande går att resa och bo på hotell trots den förändrade livssituationen. Detta är en viktig del i att stärka personen psykiskt och öka självkänslan.

kursopplagg.jpg