Skip to Content

Trycksårsprogrammet

Skräddarsydd trycksårsutbildning

- en skräddarsydd utbildning för personer med funktionsnedsättning och för vårdpersonal/personliga assistenter.

Läs mer

För dig som arbetar med trycksår

Vi har ett stort utbildningspaket om trycksår med helhetssyn, riktade till både personer med funktionsnedsättning, deras assistenter och vård- och rehabpersonal.

Läs mer

FOU-föreläsning om trycksår

Kunskapsspridning är en viktig del i vår FoU-verksamhet. Därför bedriver vi bland annat årligen återkommande FoU-dagar och andra föreläsningars arrangemang. Presentationerna filmas och läggs successivt upp på vår egen YouTube-kanal och här på hemsidan.

Läs mer

Trycksår - Litteratur

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det! Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker.

Läs mer
Back to top