Trycksårsutbildning med helhetsyn

Vi har ett stort utbildningspaket om trycksår med helhetssyn, riktade till både personer med funktionsnedsättning, deras assistenter och vård- och rehabpersonal.