Trycksår - Med livet som insats

Tiden läker inte alla trycksår men modern sårbehandling och kunskap kan göra det! Tyvärr finns det stora kunskapsbrister runt om i landet och trycksår behandlas fortfarande med omoderna metoder som gör att såren inte läker.