Skip to Content

Sväljningssvårighet - Tilläggsutbildning

Denna utbildning ger dig en grundläggande kunskap hur man kan förebygga luftvägsstopp och andra komplikationer hos personer som har problem att svälja pga en skada/sjukdom.

Kursen kan väljas som ett tillägg på en grundutbildning för en personalgrupp runt en brukare med till exempel diagnosen hjärnskada, Parkinsons sjukdom eller MS.

Program

Sväljningssvårighet

  • Normal sväljning
  • Sväljningssvårighet vid skada/sjukdom
  • Vad kan sväljningssvårighet leda till
  • Förebyggande åtgärder

Omfattning
1 timme

Utbildningsinfo: Sväljningssvårighet - Tilläggsutbildning (pdf)

Back to top