Skip to Content

Aleris Endoskopi Sollentuna

Inför undersökning

Här kan du läsa mer om några av våra undersökningar. Om du är kallad till en undersökning hos oss kommer du att få både muntlig och skriftlig information om besöket. Vissa av undersökningarna kräver att du förbereder dig innan besöket. Här hittar du också instruktioner för dessa förberedelser. Kontakta oss om du har frågor om förberedelserna.


Sigmoideoskopi

Läkaren för försiktigt in en böjlig slang genom ändtarmsöppningen. Efter inblåsning av luft spänns tarmen ut tillräckligt för att läkaren ska kunna titta på och bedöma ändtarmens och sista delen av tjocktarmens insida. Ett visst obehag eller fyllnadskänsla kan upplevas. Undersökningen tar bara ett par minuter. Vid den här undersökningen kan man ta prov från tarmens slemhinna och behandla mindre hemorrojder vid behov.

Inför undersökningen behöver man rengöra ändtarmen med ett lavemang.

Förberedelser Sigmoideoskopi

Hälsodeklaration

 

Gastroskopi

Ett gastroskop är en böjlig slang med kamera. Via gastroskopet, på en TV-monitor, kan doktorn titta på slemhinnan i matstrupen, magsäcken och övre delen av tolvfingertarmen och även ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning.

Läs mer

Koloskopi

Koloskopi innebär att man med en tunn böjlig slang via ändtarmen undersöker tjocktarmens insida. Man kan då med blotta ögat upptäcka även små förändringar som oftast inte kan ses vid en röntgenundersökning.

Om man hittar förändringar kan man vid behov ta vävnadsprover för mikroskopisk undersökning och ta bort mindre polyper (utväxter på slemhinnan). Undersökningen brukar ta mellan 30 minuter upp till en timme.

Läs mer


Back to top