Skip to Content

Aleris Psykiatri Trauma och stress

Aleris Psykiatri Trauma och stress riktar sig till personer med migrationserfarenhet som har trauma- och stressrelaterade problem.

Aleris-Psykiatri-Kista.jpg

Vi tar emot patienter från 18 år från hela Stockholms län via remiss eller egenanmälan.

Mottagningen erbjuder bedömning och utredning av olika psykiatriska frågeställningar relaterade till symtom på stress och trauma hos personer med migrationserfarenhet. 

Vi erbjuder psykologisk behandling eller psykoterapi för att behandla stress- och traumarelaterade problem samt vid behov läkemedelsbehandling.

Det finns effektiva och väl beprövade metoder för psykologisk behandling som t.ex. traumafokuserad KBT, EMDR eller narrativ exponeringsterapi (NET). Alla dessa behandlingar följer en viss struktur och anpassas efter individuella behov och svårigheter. 

På mottagningen arbetar sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och läkare. Hög kompetens och gott bemötande kännetecknar personalen. 

Vid behov anlitas professionell tolk som är med under besöket.

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

 

Kontakta oss när du vill på dygnet

Vill du omboka, avboka eller boka tid, förnya eller se över dina recept eller om du önskar bli kontaktad av mottagningen kan du kontakta oss via 1177, Vårdguidens e-tjänster.


Patient- och anhörigföreningar

 
IFS
Intresseföreningar för Schizofreni och liknande psykossjukdomar inom Stockholms län

En ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, ge stöd åt drabbade och anhöriga samt arbeta för en bättre vård för dessa patientgrupper.
 
Nationell samverkan för psykisk hälsa
 
Riksförbundet Attention
En intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
 
RSMH
Riksförbundet för social och mental hälsa
 
Svenska OCD-förbundet
En rikstäckande ideell förening som arbetar för att stödja människor med OCD/tvångssyndrom och närliggande diagnoser, samt deras anhöriga

Föringen Balans Stockholm
Balans vänder sig till personer med bipolär sjukdom, depression och utmattningssyndrom samt deras anhöriga
 
Svenska ångestsyndromsällskapet (ÅSS)
För dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående.
 

Autism- och Aspergerförbundet

Autism- och Aspergerförbundet är en ideell organisation som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser.

 
Back to top