Skip to Content

Närsjukvård

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet.

 

Den vård vi ger utförs, oavsett var den sker, med tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Detta vill vi också ska genomsyra våra möten med patienter och anhöriga såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.

Vi bedriver verksamhet med avancerad sjukvård i hemmet - ASIH, geriatrik- äldresjukvård, sluten palliativ vård samt närsjukvård med Rudans Vårdcentral och rehabilitering på Rudans Rehab. Vi har även ett omfattande uppdrag inom Basal Hemsjukvård, kvällar, nätter och helger.


Detta gör vi för att säkra din trygghet och förhindra smittspridning

Vi gör allt vi kan för att minska smittspridningen. Våra patienters och medarbetares trygghet står i fokus för allt vi gör. Det här är de extra åtgärder vi gör under pandemin, utöver att vi så klart följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms riktlinjer. På våra mottagningar, vårdavdelningar och hemsjukvårdsteam tillämpas bland annat följande:

  • Våra vårdavdelningar har besöksförbud om inte annat överenskommits.
  • Vi använder oss av visir och/eller munskydd i personnära kontakt.
  • Handsprit finns alltid tillgängligt i våra väntrum, vårdavdelningar och mobila team.
  • I våra väntrum har vi glesat ut sittplatserna så att tillräckligt avstånd kan hållas.
  • Vi försöker begränsa antalet personer som vistas i väntrummen samtidigt.
  • Vid minsta symtom på infektion stannar våra medarbetare hemma.
  • Vi erbjuder distansbesök via telefon eller videosamtal där det är möjligt.

Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Fokus på att förebygga fall för våra geriatriska patienter

Fokus för att förebygga fall!

Geriatriska patienter har ofta flera sjukdomar med nedsatt allmäntillstånd och har därmed ökad risk för fall och fallskador. För att förebygga fall och fallskador krävs hela vårdteamets samlade kompetens där även patient och närstående ska ingå.

Läs mer >

STELPA nominerad till Göta-priset - Sveriges Bästa Utvecklingsprojekt

STELPA och dokumentation via läsplatta återigen nominerat till ett pris!

STELPA-verktyget som används inom Aleris Närsjukvård, ett uppskattat verktyg för dokumentation, har blivit nominerad till Göta-priset. STELPA är då ett av sjutton nominerade projekt som på något sätt bidrar till ett bättre nyttjande av vår välfärdskassa.

Läs mer >

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Våra medarbetares engagemang för att förbättra och utveckla vården!

Vi satsar på kvalitetsarbete och förfinar ständigt våra metoder och processer.

Läs mer >

Din integritet hos Aleris

Din integritet på Aleris

EU-förordningen GDPR innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Läs om hur Aleris hanterar dina uppgifter.

Läs mer >

Söker du ett jobb där du får vara delaktig på riktigt?

Söker du ett jobb där du får vara delaktig på riktigt?

Tillsammans skapar vi framtidens sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning.

Läs mer >

Vi söker sjuksköterskor och distriktssköterskor

Vill du jobba hos oss i Aleris ASIH, i havsnära Nynäshamn, där vi vårdar patienterna i deras egna hem.

Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och som vill jobba med ett nära stöd från kollegor och team, men även dig som tycker om att arbeta självständigt.

Läs mer >

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Vi söker dig som är sjuksköterska eller undersköterska till Aleris Basal Hemsjukvård

Vi söker dig som är sjuksköterska eller undersköterska till Aleris Basal Hemsjukvård

Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård och våra kontor finns i Sollentuna, Upplands-Väsby Norra Region Stockholm.

Läs mer >

Inkludering och lika-behandling

Inkludering och lika-behandling

Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Lediga jobb

Lediga jobb

Här kan du se vilka tjänster som är lediga just nu. Välkommen med din ansökan!

Läs mer >

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Back to top