Skip to Content

Närsjukvård

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet.

Vi bedriver verksamhet med avancerad sjukvård i hemmet - ASIH, geriatrik- äldresjukvård, närakuter, rehabilitering och specialiserad palliativ vård. Vi har även ett omfattande uppdrag inom basal hemsjukvård, kvällar, nätter och helger. 

Du ska alltid känna dig välkommen och trygg hos oss

En del träffar oss en gång, andra återkommande men varje möte är lika viktigt. Vi möter människor i alla slags situationer och sinnesstämningar. Oavsett vilken skapar vi trygghet och förtroende i våra möten med patienter och närstående såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.


Våra patienters och medarbetares trygghet står i fokus för allt vi gör.

Fortsättningsvis följer vi Region Stockholms riktlinjer kring covid-19 för att minimera smittspridning. Vi genomför riskanalyser för att kunna agera säkert på våra mottagningar, vårdavdelningar och hemsjukvårdsteam. Bland annat tillämpas följande:

  • Våra vårdavdelningar har besöksrestriktioner.
  • Vi använder oss av visir och/eller munskydd i personnära kontakt.
  • Handsprit finns alltid tillgängligt i våra väntrum, vårdavdelningar och mobila team.
  • I våra väntrum har vi glesat ut sittplatserna så att tillräckligt avstånd kan hållas.
  • Vi försöker begränsa antalet personer som vistas i väntrummen samtidigt.
  • Vid minsta symtom på infektion stannar våra medarbetare hemma.
  • Vi erbjuder distansbesök via telefon eller videosamtal där det är möjligt.
  • Våra medarbetare i patientnära arbete ska vara fullvaccinerade mot covid-19.
  • Krav på fullvaccination för studenter/elever i patientnära arbete, som ska genomföra sin VIL-period hos oss.
  • För medarbetare exempelvis i administrativa yrkesroller görs en riskbedömning kring vaccinationskrav.

ASIH-Väsby-sjuksköterska.jpg

Nya ASIH-team på Dalens Sjukhus och Värmdö/Gustavsberg

Aleris ASIH Söderort hittar du på Dalens sjukhus. Under hösten kommer teamen utökas med ASIH Värmdö. Vi tar emot patienter boende i södra Stockholm, Nacka och Värmdö.

Läs mer >

ASIH Södertälje flyttar till nya lokaler

Under försommaren flyttar vi till nya lokaler på Bangatan 6, Södertälje. Syftet med flytten är att vi ska få bättre tillgänglighet genom kollektiva färdmedel och då lättare kunna ta sig till lokalen. Vår ambition är också att utöka teamet i och med det nya läget..

Vill du arbeta med oss? >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

1267x627-little-cute-girl-hugs-her-grandmother.jpg

Patientenkät för Aleris Geriatrik 2021 visar på nöjda patienter!

Aleris Geriatrik med vårdavdelningar och minnesmottagningar på Dalengeriatriken och Handengeriatriken är Sveriges största geriatriska verksamhet vad gäller vårdplatser och antal vårdade patienter. Vi strävar alltid mot att patienten ska vara nöjd med bemötande, känna delaktighet, få god information inför utskrivning och kunna tänka sig vårdas hos oss igen.

Läs mer >

lotta-patient-gåbälte.jpg

Fokus för att förebygga fall!

Geriatriska patienter har ofta flera sjukdomar med nedsatt allmäntillstånd och har därmed ökad risk för fall och fallskador. För att förebygga fall och fallskador krävs hela vårdteamets samlade kompetens där även patient och närstående ska ingå.

Läs mer >

Alexandra-Handengeriatriken-1366x600.jpg

Fokus på patientsäkerhet inom nutrition!

För god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt är ett gott näringstillstånd nödvändigt. På grund av olika sjukdomstillstånd är det vanligt att aptiten minskar och då riskerar intaget av mat och dryck att gå ned. Geriatriken har därför fokus på nutrition och måltiderna hos oss på sjukhuset.

Läs mer >

Stelpa-webb-.jpg

STELPA och dokumentation via läsplatta återigen nominerat till ett pris!

STELPA-verktyget som används inom Aleris Närsjukvård, ett uppskattat verktyg för dokumentation, har blivit nominerad till Göta-priset. STELPA är då ett av fem nominerade finalister som på något sätt bidrar till ett bättre nyttjande av vår välfärdskassa.

Läs mer >

472383.jpg

Integritetspolicy

För att Aleris ska kunna ge god och säker vård behöver vi behandla personuppgifter. Ta gärna del av Aleris Integritetspolicy här.

Läs mer >


Teamet-runt-patienten-1300x600.jpg

Att arbeta som läkare inom Aleris Närsjukvård

Som läkare har vi vana att arbeta i multidisciplinära team och i dialog med olika yrkeskategorier skapa de bästa förutsättningarna för patienten. Vi arbetar i en kunskapsintensiv verksamhet där Aleris värderingar, ansvarsfullt, enkelt, innovativt som vägleder oss i vårt dagliga arbete. 

Läs mer >

vardavdel-26-1300x600.jpg

Att arbeta som sjuksköterska i Aleris Närsjukvård

Inom Aleris Närsjukvård finns stora möjligheter för dig som vill utvecklas som sjuksköterska. Verksamheterna innefattar både specialiserad slutenvård och en stor öppenvård. Träffa våra sjuksköterskor som valt att arbeta inom några av våra verksamheter inom avancerad sjukvård i hemmet, basal hemsjukvård, geriatrik, närakuter, specialiserad palliativ vård och rehabilitering med patienter som är multisjuka och har komplexa vårdbehov. Flera olika arbetsmiljöer som ger erfarenhet och kunskap i massor.

Läs mer >

vardavdel-20-beskuren.jpg

Vill du bli vår kollega?

Tillsammans skapar vi morgondagens bästa sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning. Tycker du att det låter spännande så tveka inte att kontakta oss!

Läs mer >

Hembesök i ASIH

Vill du jobba hos oss i Aleris ASIH, och möta patienterna i deras egna hem.

Vi söker dig som är distriktssköterska eller sjuksköterska och som vill jobba med ett nära stöd från kollegor och team, men även dig som tycker om att arbeta självständigt.

Läs mer >

Alice-II-1365-x-600.jpg

Vill du arbeta med oss på Lidingö, arbetsplatsen som genomsyras av gott samarbete?

Är du leg sjuksköterska och önskar nya möjligheter? Vår arbetsplats genomsyras av gott samarbete, god struktur, korta beslutsvägar. 

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

medarbetare-1200x500.jpg

Lediga jobb

Här kan du se vilka tjänster som är lediga just nu. Välkommen med din ansökan!

Läs mer >

narsjukvard-grandma-little-girl-750x300.jpg

Aleris Närsjukvård

Ett unikt vårdkoncept tack vare kombinationen av specialiserade slutenvårdsenheter och öppenvårdsverksamhet.

Läs mer >

Back to top