Skip to Content

Närsjukvård

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet.

Vi bedriver verksamhet med avancerad sjukvård i hemmet - ASIH, närakuter, rehabilitering och specialiserad palliativ vård. Vi har även ett omfattande uppdrag inom basal hemsjukvård, kvällar, nätter och helger. 

Du ska alltid känna dig välkommen och trygg hos oss

En del träffar oss en gång, andra återkommande men varje möte är lika viktigt. Vi möter människor i alla slags situationer och sinnesstämningar. Oavsett vilken skapar vi trygghet och förtroende i våra möten med patienter och närstående såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.


Back to top