Besök till våra Geriatriska Avdelningar

Ni är återigen välkomna att besöka våra patienter och geriatriska vårdavdelningar. Ni kan hjälpa oss i vårt viktiga arbete med att enligt Region Stockholms rekommendationer fortsatt begränsa smittspridningen av covid-19. Vid förändrat läge kan informationen med kort varsel ändras.