Besök till våra Geriatriska Avdelningar

Ni kan hjälpa oss i vårt viktiga arbete med att enligt Region Stockholms rekommendationer fortsatt begränsa smittspridningen av covid-19. Vi har därför vissa besökstider/besöksrestriktionerna vilka kan komma ändras med kort varsel. Handengeriatrikens avdelningar har för närvarande tillfälliga besöksrestriktioner. Vi ber er kontakta respektive avdelning för mer information.