Skip to Content

Geriatrik

Vi är specialiserade på att ge vård till äldre människor.

Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar

Vi har uppdrag från Region Stockholm att driva vården på Dalengeriatriken och Handengeriatriken. Verksamheterna har lång erfarenhet att bedriva vård för äldre, geriatrik. 

De som kommer till oss kan till exempel ha drabbats av stroke, frakturer eller infektioner. De flesta kommer till någon av våra akut/allmängeriatriska avdelningar, vår strokerehabilitering eller ortopedrehabilitering för behandling i slutenvård.

På våra Minnesmottagningar utför vi utökade utredningar via remiss från husläkare eller annan specialistläkare. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår.

Våra patienters behov och förväntningar är ledstjärnan i vårt arbete.

För att ständigt kunna utveckla oss, tillfrågas alla våra patienter mot slutet av vårdtiden om hur upplevelsen av vården och bemötandet varit. 

På avdelningarna kommer patienterna även möta studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom sin yrkesroll hos oss. 


Back to top