Skip to Content

Geriatrik

En del av Aleris Närsjukvård

Dalengeriatriken och Handengeriatriken på uppdrag av Region Stockholm

Vi är specialiserade på att ge vård till äldre människor.

Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar

Vi har uppdrag från Region Stockholm att driva vården på Dalengeriatriken och Handengeriatriken. Verksamheterna har lång erfarenhet att bedriva vård för äldre, geriatrik. 

De som kommer till oss kan till exempel ha drabbats av stroke, frakturer eller infektioner. De flesta kommer till någon av våra akut/allmängeriatriska avdelningar, vår strokerehabilitering eller ortopedrehabilitering för behandling i slutenvård.

På våra Minnesmottagningar utför vi utökade utredningar via remiss från husläkare eller annan specialistläkare. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår.

Våra patienters behov och förväntningar är ledstjärnan i vårt arbete.

För att ständigt kunna utveckla oss, tillfrågas alla våra patienter mot slutet av vårdtiden om hur upplevelsen av vården och bemötandet varit. 

På avdelningarna kommer patienterna även möta studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom sin yrkesroll hos oss. samtal-på-geriatriken.jpg

Din och dina närståendes delaktighet i vården

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans. När du vårdats klart hos oss vill vi erbjuda en trygg utskrivning. Vi ser samverkan med andra vårdgivare och stadsdelarna/kommunen som en viktig del i din vård hos oss.

Läs mer >

Stelpa-köpt-bild-beskuren-1267-x627.jpg

Här kan du vara med och skriva din egen journal

När du är inskriven hos oss kommer du att se hur vår personal använder surfplattor för att dokumentera undersökningsfynd och annan fakta. Självklart får du också möjlighet att fylla i och beskriva hur du mår och vilka besvär du har.

Läs mer >

certifieringsmärket-silvia.jpg

Silviacertifierade verksamheter

Dalengeriatriken, avdelning 72 och Handengeriatriken, avdelning 3 har mottagit sina certifikat för att vidare arbeta utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Våra medarbetares entusiasm att förbättra och kompetensutveckla vården är ett steg vidare mot framtidens bästa vård.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

Alexandra-Handengeriatriken-1366x600.jpg

Fokus på patientsäkerhet inom nutrition!

För god livskvalitet, för att förebygga sjukdom och för att medicinsk behandling ska ha bästa möjliga effekt är ett gott näringstillstånd nödvändigt. På grund av olika sjukdomstillstånd är det vanligt att aptiten minskar och då riskerar intaget av mat och dryck att gå ned. Geriatriken har därför fokus på nutrition och måltiderna hos oss på sjukhuset.

Läs mer >

lotta-patient-gåbälte.jpg

Fokus för att förebygga fall!

Geriatriska patienter har ofta flera sjukdomar med nedsatt allmäntillstånd och har därmed ökad risk för fall och fallskador. För att förebygga fall och fallskador krävs hela vårdteamets samlade kompetens där även patient och närstående ska ingå.

Läs mer >


vardavdel-20-beskuren.jpg

Vill du bli vår kollega?

Tillsammans skapar vi morgondagens bästa sjukvård och just nu söker Aleris Geriatrik sjuksköterskor för tillsvidare- och timanställning. Tycker du att det låter spännande så tveka inte att kontakta oss!

Läs mer >

aleris-kompetensmodellen.jpg

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer >

Inkludering-webb-1300x600.jpg

Inkludering och lika-behandling

Aleris Närsjukvård har nolltolerans mot alla former diskriminering och kränkande särbehandling. Hos oss ska du känna dig trygg och välkommen, oberoende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Oavsett om du är patient, anhörig, medarbetare eller samverkansparter. Det är en del av vår värdegrund.

Läs mer >

skolverket-webb.jpg

Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss! Som student/elev förväntas du ta ett eget ansvar för ditt lärande och för samarbetet med patienter, vårdteamet och din handledare.

Läs mer >

Back to top