Geriatriken har fokus på nutrition och måltider på sjukhus

Som en del i vårt patientsäkerhetsarbete har Dalengeriatriken och Handengeriatriken haft en period med extra fokus på ytterligare ett riskområde för äldre. Under hösten har det att handlat om vårt arbete kring nutrition och måltider.

Alexandra-Handengeriatriken-1366x600.jpg