Fokus på att förebygga fall för våra geriatriska patienter

Fall är ett av flera områden för patientsäkerhetsarbete och kvalitetsutveckling hos oss. Fallolyckor får inte ses som en del av det naturliga åldrandet utan är något som är möjligt att förebygga.

lotta-patient-gåbälte.jpg