Din och dina närståendes delaktighet i vården

Som patient kommer du till oss genom remiss från vårdcentral, via akutsjukhus eller direktintag via ambulans. När du vårdats klart hos oss vill vi erbjuda en trygg utskrivning. Vi ser samverkan med andra vårdgivare och stadsdelarna/kommunen som en viktig del i din vård hos oss.

samtal-på-geriatriken.jpg