I dialog med teamet sätts just dina individuella mål.

När du är inskriven på avdelningen varierar vårdtiden hos oss men är beroende på ditt aktuella tillstånd. Målen för dig är beroende på hur ditt utgångsläge var innan du blev sjuk, och inlagd hos oss.