Har du problem med din IPad på enheten/avdelningen?

Exempelvis praktiska problem som du behöver vägledning för att kunna åtgärda.