Möt Carlo, en av våra sjuksköterskor som valt att jobba inom Geriatriken

Den geriatriska patienten träffar man i princip överallt inom sjukvården och är en komplicerad patientgrupp. För mig är det väldigt givande att kunna arbeta med en människa som har ett helt liv bakom sig och vars behov kräver att man ser individen utifrån ett helhetsperspektiv börjar han med att beskriva.