Geriatriken en trygg start som nyexaminerad

Att arbeta inom geriatriken som nyexaminerad sjuksköterska är roligt, utmanande och lärorikt. Jag har fått en möjlighet att skapa en trygg och bred grund, både omvårdnadsmässigt och medicinskt säger Charlotte, sjuksköterska på avdelning 3, Handengeriatriken.

Charlotte-f-handen.jpg