Möjlighet att påverka sin arbetssituation

Nataly Poreh Hernandez, sjuksköterska på Dalengeriatriken berättar att hon under de två år som gått sedan hon började har kunnat påverka sin arbetssituation. Jag har ingen specialistutbildning, men däremot har jag jobbat mig upp till att bli biträdande enhetschef på två år och det gör mig stolt. Det visar också att utvecklingsmöjligheterna är stora här på Dalengeriatriken, berättar hon.

Nataly-dalen1300x627.jpg