Susanne som bytte chefsrollen på vårdavdelning mot primärvården

Susanne Blesch, har relativt nyligen bytt sin yrkesroll som enhetschef på Handengeriatriken till att arbeta dagtid som sjuksköterska på Rudans Vårdcentral.

Sjuksköterska i ny roll