Praktisk information för dig som student under VIL-perioden

Som student/elev är du en del av arbetsgruppen och teamet runt patienten. Här hittar du en del praktisk information som är bra att veta inför praktikperioden men även länk till studentenkäten som vi vill att du besvarar efter din period hos oss.

IMG_7142-student-och-ssk-1300x600.jpg