Praktisk information för dig som student under VIL-perioden

Som student/elev är du en del av arbetsgruppen och teamet runt patienten. Det finns en del praktisk information som är bra att veta inför praktikperioden.

IMG_7142-student-och-ssk-1300x600.jpg