Känner du dig ensam och saknar ditt sociala umgänge?

Vi människor är sociala varelser och de flesta av oss brukar må som bäst när vi umgås med andra. Under rådande omständigheter är dock just umgänge av förklarliga och viktiga skäl inte att rekommendera. Många kan därför känna sig isolerade och här är 3 enkla tips från Smärt- och Stresscenter Nacka för att bryta isoleringen: