Skip to Content

Ögonlocksoperationer

Hos oss utförs många olika typer av ögonlocksoperationer på både medicinsk indikation med landstingstaxa men även på kosmetisk bas med egen kostnad. Du är välkommen till oss med remiss via din optiker, husläkare eller landstingssjukhus. Men då vi inte har remisstvång går det även bra att ringa mottagningen för en tid. Vi samarbetar även med försäkringsbolag.

Vid första besöket hos oss träffar du en av våra ögonspecialister/kirurg som avgör om medicinsk indikation föreligger annars erbjuds du konsultation med operation på kosmetisk bas med egen kostnad.

Medicinsk indikation innebär att operationen görs på medicinska grunder till exempel på grund av synpåverkan.

Om du redan vet att du vill ha ett kosmetisk ingrepp är du välkommen att höra av dig direkt till oss så bokas du en tid direkt till en av våra ögonlockskirurger

Vi utför bland annat följande operationer 

Överskottshud/prolapserad fett på övre ögonlocken, överskottshud/prolapserad fett nedre ögonlocken, fett inlagring underhuden (Xantalasm), ögonlockstumörer, ptos (hängande ögonlock), hängande ögonbryn, ektropion (utåtvänt ögonlock), entropin (inåtvänt ögonlock), knölar, vårtor, cystor, vagel, pterygium, bindhinna överskott (konjuktivochalasis). 

 

Chalazion

Chalazion är en term som användas när en vagel kapslar in sig och bilder en knöl på ögonlocken. Denna är helt ofarlig.

Operation av chalazion

Ögonlocken bedövas med lokal anestesi (meddela operationspersonal om ni inte tål vanlig tandläkarebedövning). Bedövning svider och spänner initialt men kort därpå helt bedövat. Chalazion tas bort från insidan av ögonlocken. Inga stygn behövs. Inga ärr kommer att synas. Antibiotikasalva appliceras och ett bandage läggs på ögat. Bandaget sitter kvar under ca 15 minuter tills blödningen avstannat därefter tas den bort. Under tiden stannar ni kvar på operationsavdelningen och vilar.

Efter operationen

Du får ett informationsblad med allmän info. Inga återbesök behövs. Du får gå hem direkt efter din operation.

 

Pterygium

När en del av bindehinnan växer över hornhinnan kallas det pterygium. Denna ser ofta ut som en rödaktig triangel kan vara platt eller upphöjt och sträcker sig från ögonvrån in mot ögats mittpunkt. Ibland kan det växa över en del av hornhinnan. Detta kan orsaka synrubbningar pga astigmatism (brytningfel).

Orsaken till pterygium är oklar. Troligen beror det på mycket exponering av solljus och vind samt kronisk torrhet. Pterygium försvinner inte av sig självt. Vid stora besvär eller risk för försämrad syn behöver det opereras bort.

Symtom vid pterygium

Irritation, sveda, torrhets känsla, klåda och synrubbning.

Behandling av pterygium

Din ögon läkare avgör efter diagnos behov till operation.

Vid lindriga besvär som inte riskerar att påverka din syn behövs ingen operation. Symptom som sveda och irritation kan lindras med receptfria ögondroppar eller salva. Ibland kan en inflammation uppstå och du kan behöva receptbelagda ögondroppar. Om du har mycket besvär eller om förändringen växer över hornhinnan med syn påverkan som följd, kan operation bli aktuellt.

Operationen görs i lokalt bedövning och är helt smärtfritt. Du kan få lugnande medicin om så önskas. Du får ligga på en skön operations stol med lugnande musik i bakgrunden.  Under operationen tas bort Pterygium förändringen i sin helhet och hornhinnan slippas rent. Efter det täcks den del som ligger utanför hornhinnan med ett transplantat av frisk bindehinna. I enstaka fall kan det behövas en reoperation dock 95 procent av alla som opereras med denna metod blir bra efter en första operation.

Efter operationen

Du får ett informationsblad med behandling schema för dina droppar samt ett återbesök som sker efter 1 vecka. Viktigt att du följer din ordination på droppande. Du får gå hem direkt efter din operation. Man får räkna med att vara hemma någon dag efter sin operation. 

 

Ektropion - utåtvänt ögonlock

Ektropion är en term som används när nedre ögonlocket vänder sig utåt. Den vanligaste orsaken till ektropion är slapphet i ögonlocks muskel på grund av åldern, andra mindre vanliga orsak är förlamning, hudsjukdomar och ärrskador.

Symptom vid ektropion

Rodnad, svullnad och ökat tårflöde ur ögat då ögonlocket inte längre är i kontakt med bulben. Den naturliga dräneringen kan därför inte fungera. I uttalade fall finns risk för hornhinna sår.

Behandling av ektropion

Lindriga fall kan behandlas med smörjande ögonsalva eller droppe. Mer uttalade fall åtgärdas operativ på grund av risk för hornhinnesår.

Operationen går ut på att vända ögonlocket inåt till sin normala position. Lokal bedövning används vid operationen (meddela operations personal om ni inte tål vanlig tandläkarebedövning). Bedövning svider och spänner initialt men kort därpå helt bedövat.

Operationstid är ca 40 minuter. Räkna med att du är på kliniken ca 1-2 timmar.

Efter operationen

Du får ett informationsblad med allmänna info, restriktioner samt ditt återbesök får kontroll och sutur borttagande. Du får gå hem direkt efter din operation.

Ofta kan man få ett blåmärke i operationsområdet. Detta är normalt och kommer att försvinna inom några veckor. Vi rekommenderar skonsam ögonlockshygien och tvättning efter operation för att hålla området rent och fritt från infektion.

Råd till dig inför operationen

Smörjande droppar/salva bör användas i väntan på kirurgi.

 

Entropion - inåtvänt ögonlock

Entropion är en term som används när nedre ögonlocken och ögonfransarna vänder sig inåt och skaver mot ögonbulben. Det är vanligast hos äldre personer och orsakas av ökad kraft i ögonlocksmuskeln samt slapphet i ögonlocksvävnaden. Andra orsaker är ärrbildningar och hudsjukdomar.

Symptom vid entropion

Irritation, rodnad, främmande kroppskänslan, rinnande öga samt slem utsöndring. Om denna lämnas utan åtgärd kan det leda till sår utveckling på hornhinnan.

Behandlingen är operativ.

Operationen går ut på att vända tillbaka ögonlocket till sin normala position. Lokal bedövning kommer att användas vid operation (meddela operations personal om ni inte tål vanlig tandläkarebedövning). Bedövning svider och spänner initialt men kort därpå helt bedövat.

Operationstid är ca 40 minuter. Räkna med att du är på kliniken 1-2 timmar.

Efter operationen

Du får ett informationsblad med allmänna info, restriktioner samt ditt återbesök får kontroll och sutur borttagande. Du får gå hem direkt efter din operation.

Ofta kan man få ett blåmärke i operations områden. Denna är normal och kommer att försvinna inom några dagar till veckor. Vi rekommenderar skonsam ögonlocks hygien och tvättning efter operation för att hålla den rent och fri från infektion.

Råd till dig inför operationen

I väntan på din operation kan du använda dig av en temporär lösning för att stabilisera nedre ögonlocken enligt nedan: 

Tvätta händerna rent. Ta fram en kirurgisk tejpbit (finns att köpa på apoteket) cirka 3 centimeter lång. Applicera ena änden direkt under nedre ögonlocksranden och andra änden mot kinden. Spänningen kommer att dra ut nedre ögonlocket till sin normala position. Undvik för mycket spänning då detta kan leda till att nedre ögonlocket dras ut för mycket och orsakar rinnande öga. Jämför med friska sidan för att avgöra. Tejpen kan bytas så ofta det behövs till exempel när den förlorar sin spänning.

 

Överskottshud på övre ögonlocken - dermatochalasis

Dermatochalasis är en term som används när man har hudöverskott på övre ögonlocken. Oftast drabbar bägge sidorna. En åldersrelaterad förändring i huden, vanligaste efter 50 års ålder.

 

Symptom vid överskottshud på övre ögonlocken

Trött utseende, svårigheter att läsa, nedsatt perifer uppfattningsförmåga. Eventuellt huvudvärk på grund av att man lyfter ögonbrynen.

Behandlingen är operativ

Operationen går ut på att ta bort hudöverskott, ibland även prolapserad fett. Lokal bedövning används vid operationen (Meddela operationspersonalen om ni inte tål vanlig tandläkarbedövning).

Bedövningen svider och spänner initialt men kort därpå är området helt bedövat. Båda ögonen opereras samma dag. Operationstiden är ca 40 minuter. Räkna med att du är på kliniken ca 1-2 timmar.

Efter operationen

Du får ett informationsblad med allmän information och restriktioner samt ditt återbesök får kontroll och suturborttagande. Du får gå hem direkt efter din operation.

Ofta kan man få ett blåmärke i operationsområdet. Detta är normal och kommer att försvinna inom några dagar till veckor. Vi rekommenderar skonsam ögonlockshygien och tvättning efter kirurgi för att hålla ögonlocken rena och fria från infektion.

Back to top