Upplevelsen av fysisk aktivitet efter stroke

En kvalitativ studie om personer i yrkesverksam ålder.